1967. november 17., Vasas - V. Reykjavik  5-1 (3-0)