1967. november 15., Vasas - V. Reykjavik  6-0 (4-0)