1965. november 10., Bp. Honvéd - Dukla Praha  1-2 (1-0)