1965. november 3., Dukla Praha - Bp. Honvéd  2-3 (1-3)